COLUMN: Oehoe, wakker worden.

advertentie

Even voor de duidelijkheid: bestuur is er voor ons. Zowel op landelijk niveau de regering, als op provinciaal en gemeentelijk niveau de respectievelijke besturen. Ze vertegenwoordigen ons en nemen uit onze naam beslissingen die goed voor ons uitpakken. Daarom kiezen we ze. Tenminste, zo is het ons op school geleerd. De praktijk blijkt weerbarstiger.

Eén van de pijlers van de democratie is communicatie. Politieke partijen moeten weten wat de kiezer wil, en de kiezer moet weten wat de bestuurders nou werkelijk doen met die wil. Zonder communicatie geen democratie dus. Logische redenering mijnheer Marsmans. Toch zal ik aantonen dat dit door veel partijen (wat is veel?, 50% is veel) tot de achilleshiel van de democratie wordt gemaakt.

In mijn speurtocht naar feiten en cijfers met betrekking tot de aanleg van glasvezel heb ik de partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd gevraagd om hun mening. Tenslotte hadden ze een week eerder besloten om 20.000 euro gemeenschapsgeld uit te trekken voor advies over deze kwestie. In een keurige mail, onder vermelding van het doel van mijn vraag en vergezeld van mijn volledige persoonsgegevens en verzonden naar een emailadres dat ik kon vinden op hun website.

Even vanuit het oogpunt van communicatie: géén van de acht partijen gaf op hun website aan waarom ze tot dat besluit waren gekomen. De digitale revolutie komt hier krakend tot stilstand. De communicatie, de rekenschap en verantwoording die je van ze zou verwachten, schiet dus tekort.
Dan maar vragen wat ze ervan vinden. Voor de vorm gevraagd om een ontvangstbevestiging. Slechts twee partijen ( CU en CDA) zijn erin geslaagd om een ontvangstbevestiging te verzorgen. Het is een beetje cynisch dat dit ook twee van de partijen zijn die daarna nooit meer iets van zich hebben laten horen.

De andere twee zondaars zijn de VVD en de Senioren Hollands Kroon. Ik bezondig me niet graag aan “naming and shaming”, maar in dit geval knaagt men aan de fundamenten van de democratie. Vandaar mijn toorn.

Ik ga nu ook de partijen noemen die hun zaakjes wel op orde hebben, die wel de kans hebben gegrepen om te communiceren. D66, de PvdA, Lada en Groenlinks hebben er wel de energie gestoken. Ik ben het niet met hun mening eens, maar chapeau voor de reactie.
Het levert wel een triest percentage van 50% van de partijen die niet de moeite nemen om met hun kiezer, en criticus, te communiceren. In mijn ogen is dit een bedenkelijk, en gevaarlijk hoog percentage. Ik kan me zo geen oordeel vormen over de beslissingen van een door mij gekozen bestuur.

Met opkomstpercentages voor gemeenteraadsverkiezingen die soms zelfs rond de 50% schommelen komt de legitimiteit van datzelfde bestuur in gevaar. Als maar de helft van de kiezers het mandaat van het bestuur ondersteunt, is er sprake van een smalle machtsbasis. En dat is zacht uitgedrukt. Het is daarom van belang dat de politiek haar deel van de communicatie serieus gaat nemen. Zodat ik weet waar ik voor stem.

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

Facebook Comment

advertentie