COLUMN: Motie van treurnis.

advertentie

Gouden tijden voor de gelukkige schrijver van commentaar in de gemeente Hollands Kroon. De politiek struikelt van de ene affaire naar het volgende schandaal. Als het aan de gemeenteraad zou liggen, kon ik iedere dag wel een hilarisch stukje schrijven. “Er gaat veel goed”, sprak de wethouder tijdens de laatste raadsvergadering zichzelf moed in. Hij liet na te vertellen wat er dan allemaal goed ging. Zonde, want zelf zie ik dat niet zo.

Even in vogelvlucht de onderwerpen die deze week schreeuwden om een column. Burgemeester Nawijn ziet af van een tweede termijn. Hij wil ons (nog) niet verklappen wat de reden is voor deze ommezwaai. Wij tasten in het duister. Topambtenaren verlaten Hollands Kroon, al dan niet gedwongen. Opnieuw tasten wij in het duister, maar ik heb een donkerbruin vermoeden, dat ze niet weggaan omdat ze te goed zijn voor dit werk. Ik heb niet het idee dat ze door headhunters uit de gemeente worden weggekaapt. Dan zijn daar nog de forse overschrijdingen van het ict-budget en het vernieuwen van de slecht functionerende website. De overschrijding van het budget voor alweer een nieuw gemeentehuis werpt haar schaduw vast vooruit.

Keuzes, keuzes, je zou er slapeloze nachten van krijgen. Gelukkig is er altijd een incident dat er met kop en schouders bovenuit steekt. Een stipnotering zogezegd. Deze week was dat voor mij toch wel de motie van treurnis. De gemeenteraad van Hollands Kroon werd wederom niet tijdig en niet volledig geïnformeerd over het financiële reilen en zeilen van de gemeente. De oppositie heeft daarom een motie van treurnis ingediend. Ik doe dat hier bijna wekelijks. Dat zegt verder weinig. Zelfs als de motie zou zijn aangenomen, zijn de gevolgen beperkt. De wethouder hoeft er geen consequenties aan te verbinden.

De oppositie had ook kunnen kiezen voor een motie van afkeuring. Ze zouden dan uitspreken geen vertrouwen meer in deze wethouder te hebben. Het zou een motie van wantrouwen zijn geworden, en hier zou de wethouder wel degelijk consequenties aan moeten verbinden. Kennelijk hebben ze er nog wel vertrouwen in, want deze motie kwam er niet. Waar ze dit vertrouwen op baseren, is mij een raadsel. De motie werd niet aangenomen, want de zittende partijen beschermden hun wethouder. Men ging over tot de orde van de dag. De uitspraak: waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt, is tot mantra verheven. Soms lijkt het wel of er bewust fouten worden gemaakt, opdat wij dan denken dat er tenminste gewerkt wordt.

Misschien is het goed om het opkomst percentage voor de verkiezing van de gemeenteraad er nog eens bij te pakken. Bijna de helft van de inwoners neemt al niet eens meer de moeite om te gaan stemmen. Terecht of onterecht, dat laat ik in het midden. Het is in ieder geval niet goed voor het democratisch gehalte van ons bestuur. Daar word ik nou treurig van. Tijd voor een motie misschien?

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

* een Facebook reactie - reageren doet dhr. marsmans via zijn eigen website, natuurlijk mag u hier ook u commentaar neerzetten echter reageren gaat via demeningvanmarsmans.nl

advertentie