COLUMN: Lokaal, maar dan in Schagen

advertentie

Komende week beslist de gemeenteraad over de zendmachtiging voor de lokale omroep, onze zendmachtiging dus. Om de vijf jaar wordt deze licentie opnieuw toegekend. Voor een organisatie die draait op vrijwilligers is dat een fnuikend systeem. Elke vijf jaar kunnen de inspanningen van al die vrijwilligers teniet worden gedaan. Nog vreemder is dat ook niet lokale partijen in kunnen schrijven op deze zendmachtiging.

Ik dit geval heeft Schagen FM ook een voorstel ingediend. Het is 64.000 euro duurder dan het voorstel van RTV Noordkop. Dat zou betekenen dat iedere inwoner van Hollands Kroon 1,35 euro extra moet gaan betalen. Best veel, in een tijd dat er bijvoorbeeld nauwelijks geld blijkt te zijn om de zwembaden open te houden en dat de subsidies op dorpsraden zijn afgeschaft.

De kwaliteit van de programma’s zou, volgens Schagen FM, aanzienlijk verbeteren. Dat zou, opnieuw volgens Schagen FM, logisch zijn, omdat er immers betaalde krachten (professionals) werkzaam zijn. Nou is het natuurlijk de vraag waar de burger van Hollands Kroon op zit te wachten: betaalde krachten van buiten de gemeente of vrijwilligers uit onze eigen dorpen. Zijn we echt blij als Hollands Kroon een rubriek wordt binnen Schagen FM?
De gemeente zelf heeft besloten dat verdere fusies van gemeenten voorlopig onwenselijk is. Er wordt gesproken over een tendens dat gemeenten van 100.000 inwoners ideaal te managen zouden zijn. Toch prefereert de gemeente een pas op de plaats. Hun goed recht, en als inwoner waardeer ik ook de relatieve rust in de tent. Ik zou het waarderen als die rust ook ons gegund zou worden.

Ook wij als omroep zijn de afgelopen jaren samengevoegd. Ook wij voelden de spanningen en pijntjes die dat met zich meebrengt. RTV Noordkop is de afgelopen periode van de grond af opgebouwd, letterlijk en figuurlijk. Honderden uren hebben onze vrijwilligers gestoken in de bouw van pand en studio. Ze hebben uw respect en waardering verdiend. We zijn uiteraard niet doof en blind. Er valt voor ons ook nog veel te realiseren. Regelmatig hebben we het verwijt gekregen dat we de televisie tak van onze omroep nog niet goed hebben opgepakt. Een terecht verwijt. Toch ben ik een pleitbezorger van de geleidelijke weg. Zowel financieel als organisatorisch. Eerst binnen je mogelijkheden een gedegen organisatie neerzetten. Zorgen dat al die vrijwilligers een product kunnen maken waar de inwoners van onze gemeente mee gediend zijn. Pas dan ontstaat er ruimte om verder te groeien.

En groeien doen we. Niet alleen op gebied van studio, techniek en programmering, maar ook op het gebied van samenwerking. Zo zijn onze contacten met de lokale radio van Den Helder uitgegroeid tot een samenwerking om trots op te zijn. Ook Radio Noord Holland maakt graag gebruik van onze faciliteiten. Ook op het gebied van samenwerking leveren wij dus dezelfde inspanning als de gemeente zelf. Met alle valkuilen en teleurstellingen die dat proces eventueel met zich mee kan brengen, net als de gemeente.

Ik vraag dus om wijsheid en gezond verstand. Let op uw portemonnee. Maar bovenal: heb respect voor de inspanning van onze vrijwilligers en zet hen niet bij het oud vuil.

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

* een Facebook reactie - reageren doet dhr. marsmans via zijn eigen website, natuurlijk mag u hier ook u commentaar neerzetten echter reageren gaat via demeningvanmarsmans.nl

advertentie