COLUMN: Jaarverslag Incluzio vs jaarverslag Marsmans

advertentie

Deze week plofte er een fraaie brochure in mijn mailbox. Jaarverslag Incluzio was het werkstuk genoemd. Mijn hart sloeg over want hier had ik op gewacht. Drie raadsvergaderingen geleden besprak wethouder van Gent de cijfers van deze onderneming met de gemeenteraad. Deze cijfers waren slecht onderbouwd en niet erg hoopgevend.

In het (heel) kort kwam het er op neer, dat Incluzio over het jaar 2017 een tekort liet zien van ongeveer 3,5 miljoen euro. De gemeente zou een extra storting doen van 1,1 miljoen euro. Over de rest van het tekort zou nog overleg gevoerd worden.
Het jaarverslag beloofde dus interessant leesvoer te worden. Uit mijn cynische toon kunt u misschien al afleiden dat ik van een koude kermis thuiskwam. Kennelijk is de definitie van een jaarverslag die ik hanteer afwijkend van de definitie die Incluzio gebruikt. In het hele stuk komen geld en geldstromen niet aan de orde. Een accountantsverklaring ontbreekt dan ook. Het is meer een verslag van feestelijke bijeenkomsten.

Nergens krijg je de indruk dat er iets niet goed geregeld is. Nergens krijg je het idee dat er iemand slapeloze nachten heeft van de financiële situatie. In geen enkel geval gaat men in op de afgrijselijke overheadkosten. Geen woord over een verbetertraject. Nou heb ik geen bedrijf met een miljoenenomzet, maar ik zou wakker liggen als ik een dergelijk tekort zou laten zien. Misschien is het dus maar goed ook dat ik geen grote organisatie hoef te leiden.
Mijn persoonlijke jaarverslagen (die wél zijn goedgekeurd door de accountant) bevatten meestal onder de streep een (te) klein plusje. De boekhouder geeft mij een bemoedigend klopje op de schouder en spreekt de hoop uit dat er volgend jaar wat meer overblijft. Mijn jaarverslagen geven dan ook geen aanleiding tot boze stukjes in de krant. Ze zijn niet in kleur gedrukt, niet voorzien van foto’s van puppy’s, bevatten geen grafieken en zijn dus echt niet sexy. Maar lieve lezers, het draait om dat (te) bescheiden plusje.

Uit mijn gesprekken met fractieleiders kwam naar voren dat er bezorgdheid bestond over de invulling van de wijkteams. Nu is het zo dat ze vallen onder de verantwoordelijkheid van Incluzio, een (semi) commercieel bedrijf. De gemeenteraad wil meer zicht op de vraagkant van de zorg, zien waar de klant behoefte aan heeft. Nu worden deze gegevens pas zichtbaar na het filter dat Incluzio eroverheen legt. Dit zou je een structurele procesfout kunnen noemen. Ook hier rept het bedrijf niet over in haar “jaarverslag”.
Ondanks het wollig taalgebruik, lees ik tussen de regels door dat ze hun management informatie nu wel BIJNA op orde hebben. Ook hebben ze nu hun klanten/zorgbehoeftigen/patiënten nu BIJNA in kaart en in het juiste administratieve systeem ondergebracht. Als dit stuk voor de gemeente voldoende is om de samenwerking voort te zetten, dan staat de inwoners van Hollands Kroon nog een aardig aantal verrassingen te wachten.

Ik ben zelf de jury, dus de beslissing is onomstreden: in de strijd tussen het jaarverslag Inclusio versus jaarverslag Marsmans, is unaniem het jaarverslag van Marsmans tot winnaar uitgeroepen. Niet omdat het zo snel, goed of sexy is, maar simpelweg omdat het aan de voorwaarden van een jaarverslag voldoet. Eigenlijk is er niet eens sprake van een wedstrijd. Incluzio werd voor de start al gediskwalificeerd.

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

* een Facebook reactie - reageren doet dhr. marsmans via zijn eigen website, natuurlijk mag u hier ook u commentaar neerzetten echter reageren gaat via demeningvanmarsmans.nl

advertentie