COLUMN: Het dok van Luyt

advertentie

L’histoire se repete, de geschiedenis herhaalt zich. Opnieuw zien de inwoners van Hollands Kroon een conflict tussen gemeente en bedrijf breed uitgemeten worden in de lokale media. Reacties variëren van een geïrriteerde zucht tot een verbale aanval op de opstelling van de gemeente in zijn algemeenheid.

Laat ik beginnen met een schets, zoals ik die uit de media heb begrepen, van de geschiedenis. Luyt was blij, zat al jaren op een voor dit bedrijf afdoende locatie en deed wat het altijd deed: reparaties aan schepen uitvoeren. Plots verschenen er donkere wolken aan de hemel. De stijgende zeespiegel noodzaakt Rijkswaterstaat tot een versterking van de dijken. Lastig in een kustplaats als Den Oever. Daarnaast greep de gemeente de gelegenheid aan om tot een nieuwe invulling van de haven van Den Oever te komen.

Tot zover is alles logisch en duidelijk. Kennelijk zijn er tijdens dit proces onderling afspraken gemaakt tussen de firma Luyt en de gemeente. Deze afspraken zijn zelfs schriftelijk vastgelegd. Toch zijn er nu verschillen in interpretatie van die afspraken ontstaan. Hier worden dus de eerste rafelrandjes zichtbaar. Liegt de gemeente? Probeert Luyt een slaatje te slaan uit de situatie? Was degene die de afspraken op papier zette niet op zijn of haar taak berekend?

Het is niet mijn streven om klaarheid in deze zaak te brengen. Dat kan ik namelijk, op basis van de feiten die naar buiten zijn gebracht, niet. Maar als ik het niet kan, waarom kunnen dan zoveel anderen wel een oordeel vellen? Beschikken zij over andere informatiekanalen dan ik? Ingewijden en ter zake kundigen natuurlijk wel. Maar juist zij bleven de afgelopen tijd stil. Wij, de inwoners van Hollands Kroon, moeten het doen met fragmentarische (incomplete) informatie. Informatie die we niet kunnen controleren. Daarnaast grijpen politieke partijen de mogelijkheid aan om hun betrokkenheid tentoon te spreiden. Misschien niet toevallig tijdens de verkiezingstijd. Als stemmers, kiezers, burgers of inwoners worden wij niet geïnformeerd, maar tot speelbal van belanghebbenden gemaakt. Wij vertegenwoordigen immers de publieke opinie.

Dat is schrijnend, en een onderschatting van het gezonde boerenverstand van de betrokken burger. Hoe deze zaak ook tot een oplossing komt, de publieke opinie doet niet echt ter zake. Natuurlijk moeten wij het weten als de gemeente een steek heeft laten vallen. En, eerlijk is eerlijk, de gemeente heeft dusdanig veel steken laten vallen, dat een zekere scepsis op zijn plaats is. Gelijk hebben is echter geen zaak van de meeste stemmen. Uiteindelijk spreekt de rechter of een arbiter zich over de zaak uit.

Daarmee kom ik tot de kern van mijn verhaal. Politiek en belanghebbenden: los je probleem zelf op. Het heeft geen zin om op basis van beperkte en veelal gekleurde informatie, als buitenstaander, een probleem te bestuderen. Als u van ons, het publiek, de stemmer, de inwoner, een oplossing verwacht, maak dan alle relevante informatie beschikbaar. Gooi hup, die afspraken op tafel. Ik wil best deel zijn van de publieke opinie. Ik wil echter niet de indruk krijgen dat ik wat te melden heb, terwijl dat eigenlijk niet kan.

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

* een Facebook reactie - reageren doet dhr. marsmans via zijn eigen website, natuurlijk mag u hier ook u commentaar neerzetten echter reageren gaat via demeningvanmarsmans.nl

advertentie