COLUMN: Goede voornemens en lastige vragen

advertentie

Einde van het jaar, tijd om de balans op te maken. Wat ging er goed en wat kan er beter? Persoonlijk heeft uw columnist weinig te klagen. Mijn gezin en ik hebben houden in goede gezondheid het hoofd boven water. Belangrijke ruzies zijn ons in 2018 bespaard gebleven. Vrienden en familie en buren hebben zich overwegend positief onderscheiden. Al met al best een goed jaar. Alle reden om 2018 met voorzichtig vertrouwen welkom te heten.

Hoe anders ligt dat voor de politiek in Hollands Kroon. Wat mij vooral opviel was niet het politiek gestuntel en gekonkel, dat is iets van alle tijden. Ook de financiële tegenvallers wil ik nog met de mantel der liefde bedekken, er ging volgens u immers ook veel goed, geacht college. Wat mij vooral opviel was de volstrekte onwil om met ons, de kiezers, te communiceren. Bekijkt u de websites van politieke partijen, ze zien er desolaat en verouderd uit. Vaste communicatiekanalen en protocollen bestaan in onze gemeentepolitiek niet. En uit eigen ervaring: beleefde, goed geformuleerde en onderbouwde vragen bleven veelal onbeantwoord.
Nou vinden op 21 maart 2018 de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Politieke partijen hebben ons dan weer even nodig. Dan mogen we namelijk op ze stemmen. Ze neigen er daarom toe om iets makkelijker benaderbaar te zijn. Laat u niet misleiden, het is slechts tijdelijk. Ik verklap u vast mijn goed voornemen. Ik ga gebruik maken van deze periodieke openheid. Het is mijn idee om de lijsttrekkers van de komende verkiezingen in een serie interviews aan u voor te stellen. De lastige vragen, ik ga ze voor u stellen.

Aan wethouder van Gent (SHK) zou ik bijvoorbeeld vragen willen stellen over het COWWI en de huidige stand van zaken op gebied van sociaal domein. Hoe kan het dat u in theorie zoveel geld bespaard door NIET samen te werken met een buurgemeente? Schagen heeft, na ons vertrek, ook niet rigoureus het roer omgegooid. Zij konden kennelijk wel een werkbare modus vinden in het bestaande systeem en hoeven niet tot 2020 op de financiële blaren te zitten.
Van het CDA zou ik bijvoorbeeld willen weten waarom ze ons lastig vallen met het plan om recreatie woningen om te katten tot permanente verblijven, zonder dat er voldoende reguliere woningbouw is gepland. Hoe komt het dat we op gebied van huisvesting van arbeidsmigranten niet voorop lopen mijnheer Groot? En nee, een stacaravan achter het varkenshok op een boerenerf is geen passend alternatief.

Aan de VVD zou ik willen vragen hoe het komt dat men opnieuw met ex- wethouder Meskers in zee gaat. Weggestuurd worden is niet slechts een ritueel na een uitglijder. U bent opgestapt na ernstig politiek falen, waarom verdient u een nieuwe kans? Bestaat er bij de VVD een gebrek aan integer politiek talent, of beschikt u over dusdanige kwaliteiten dat men niet om u heen kan? Verklaar u nader,  vooral nu de stemmer de kans heeft zich uit te spreken.
U ziet. Vragen genoeg. Ik zal mijn best doen om voor u de antwoorden boven de tafel te krijgen.

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

* een Facebook reactie - reageren doet dhr. marsmans via zijn eigen website, natuurlijk mag u hier ook u commentaar neerzetten echter reageren gaat via demeningvanmarsmans.nl

 

advertentie