COLUMN: Geld in de grond stoppen, de Vikingen deden het al.

advertentie

Binnenkort valt de beslissing over de aanleg van glasvezelkabel in het buitengebied van Hollands Kroon. Op de beslissingsprocedure en de gebruikte argumenten valt nogal wat aan te merken. Dat ga ik dus ook doen. Ik beschrijf de situatie, strooi met cijfers en ontkracht de gebruikte argumenten. Beloofd.

In het buitengebied van Hollands Kroon bestaan 3100 woningen en bedrijven die geen gebruik kunnen maken van ultrasnel internet. Wel van gewoon internet, niet van ultrasnel breedband internet. Van die 3100 mogelijke aansluitingen, heeft ongeveer 40% aangegeven dat ze wel aangesloten zouden willen worden. Tellen we alle stemmen, dus ook die van de bewoners van de kernen, dan ligt het percentage voorstemmers op ongeveer 12%. Niet erg democratisch? Maakt niet uit, we doen het toch.

De kosten van de aansluitingen bedragen ongeveer 15 miljoen euro. Reden voor KPN en Ziggo om te zeggen: te duur, niet doen. Jawel, zeggen onze bestuurders in hun grenzeloze wijsheid, we doen het toch. Even opletten, want voor deze beslissing is een behoorlijk ingewikkelde financiële omweg bedacht. Het probleem is dat rechtstreekse staatssteun niet is toegestaan. Maakt niet uit, we doen het toch.

We noemen het: garant staan voor een lening. Dat die lening nooit kan worden terugbetaald weet iedere bestuurder (en een enkele vasthoudende verslaggever). De lening van de bank komt dan ook niet tot stand op basis van een uitgekiend zakenplan, of een goedgekeurd accountantsrapport, maar op basis van deze garantie. Zeven miljoen euro steekt gedeputeerde Bond in deze missie. Duur plan dus. Maakt niet uit, we doen het toch.

Het bedrijf dat het netwerk exploiteert kost dus 15 miljoen euro. Het heeft geen deugdelijke financiële basis en zal dus, naar mijn idee, binnen de kortste keren failliet gaan. De lening wordt afgeschreven, en voilà, we hebben een netwerk van ongeveer 8 miljoen euro en dat is prima te exploiteren. We hebben er weliswaar 7 miljoen euro gemeenschapsgeld in gestoken, maar dat maakt niet uit, we doen het toch.

Nou zoekt de politiek nog een excuus om deze keuze te verantwoorden. Argumenten, zeg maar. Deze argumenten hoeven niet steekhoudend te zijn, ze hoeven alleen een beetje logisch te klinken. Zo zou het glasvezelnetwerk een nutsvoorziening zijn. In het algemeen belang dus. Dat verhaal klopt niet. De nutsvoorziening is er namelijk al lang. Vergelijk het met de spoorweg. Heel Nederland is bereikbaar per trein, maar bij de meeste mensen komt de trein niet tot aan de voordeur. Zoals de riolering dan? Nee, want ook bij de riolering heeft men ervoor gekozen om de te kostbare gevallen te voorzien van een septic tank.

De politiek is niet voor één gat te vangen. Dan noemen we het gewoon: vitalisering van de regio. Het bedrijfsleven zal tot ongekende bloei komen. Alleen door de aanleg van glasvezel. Dat is namelijk de enige investering die er gedaan wordt. Geen scholen, geen winkels en geen openbaar vervoer, maar door die snelle kabel zal het bedrijfsleven deze regio toch massaal ontdekken. Of niet, maar dat maakt niet uit, we doen het toch.

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

Facebook Comment

advertentie