COLUMN: Gaan we nou nog bouwen?

advertentie

Ik was deze week aanwezig bij “het persmoment” dat werd georganiseerd door de gemeente Schagen. Ik werd gastvrij ontvangen, samen met de collega’s van Schagen FM en het Noord Hollands Dagblad. We werden voorzien van koffie en broodjes, waarna we in een ontspannen sfeer de persberichten die burgemeester van Kampen en wethouder Beemsterboer hadden voorbereid doornamen. Goed voorbereid en professioneel. Deze persmomenten vinden iedere week plaats op woensdagmiddag.

Tijdens deze bijeenkomst werd besproken dat de gemeente geld ging vrijmaken voor het aantrekken van extra ambtenaren. Toegegeven, een voornemen waar ik niet bij voorbaat warm voor loop. Het gaat om projectleiders en personeel dat deze activiteiten ondersteunt. Na een periode van kommer en kwel door de crisis, staan ontwikkelaars nu in de rij om in alle vijfentwintig kernen die Schagen telt nieuwe projecten te gaan ontwikkelen.
De BUCH organisatie, de ambtelijke organisatie van de gemeenten Heiloo, Bergen, Uitgeest en Castricum wil eveneens het aantal ambtenaren uitbreiden om aan de vraag te kunnen voldoen.

Ze verkeren dus in dezelfde situatie als de gemeente Schagen, of delen in ieder geval min of meer dezelfde visie. Uit Hollands Kroon krijg ik dergelijke signalen niet. Integendeel zelfs. In de afgelopen periode sprak ik hier met wethouder Groot en de diverse fractieleiders over. Daaruit kreeg ik toch een heel ander idee van de situatie in onze gemeente. We hebben van de provincie een quotum van 900 te bouwen woningen tot 2020 toegewezen gekregen. Aan allen heb ik de vraag gesteld of we dat gingen halen. Een eenduidig antwoord bleef uit, maar er was niemand die volmondig ja zei.

Dus heb ik op vrijdagmiddag de telefoon ter hand genomen. Adviseur bestuur (communicatie) van de gemeente Ben Bruin gaf aan dat hem niet bekend was of er binnen de gemeente inderdaad  ruimte werd gemaakt voor extra ambtenaren om de bouwproductie te stimuleren. Ook op mijn vraag of we het toegewezen quotum van 900 woningen voor 2020 gingen halen moest hij mij het antwoord schuldig blijven. Op zich is dat vreemd voor een onderwerp waarvan alle partijen inclusief het College van B en W stellen dat het hoog op hun agenda staat. Maar ja, het was dan ook vrijdagmiddag drie uur, en het is verkiezingstijd. De vraag werd uitgezet binnen de organisatie. Het antwoord kan wel een column wachten.

Om kwart voor drie had ik ook de gemeente Schagen nog even gebeld. Ik vroeg woordvoerder Liesbeth Koning met welke gemeenten Schagen optrok om bij de provincie aan te dringen op een hoger quotum voor de volgende periode. Ik kon mij namelijk niet voorstellen dat Hollands Kroon hier ook bij betrokken was. Binnen een half uur belde wethouder Beemsterboer mij persoonlijk terug om te vertellen dat Hollands Kroon wel degelijk één van de partijen is, die de discussie helpt aanzwengelen bij de provincie.

De gemeente Hollands Kroon kent geen structureel georganiseerde persmomenten. Misschien hebben we dat als pers ook wel niet afgedwongen. In de raadsvergadering van volgende week staat het verdampen van de algemene reserve op het programma. Van bijna 9 miljoen eind 2016 naar nog geen vier ton in 2021. Wedden dat ik hier mijn eigen persmoment afdwing.

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

* een Facebook reactie - reageren doet dhr. marsmans via zijn eigen website, natuurlijk mag u hier ook u commentaar neerzetten echter reageren gaat via demeningvanmarsmans.nl

advertentie