College wil voorschools aanbod voor ieder kind

advertentie

Gelijke kansen en een goede start voor ieder kind. Dat is wat het college van Hollands Kroon voor ogen heeft in de peuteropvang. Daarom vragen burgemeester en wethouders de raad om extra budget beschikbaar te stellen voor de opvang van peuters.

Het voorstel sluit aan bij de oproep vanuit de gemeenteraad van vorig jaar om met een voorstel te komen, zodra er geld voor beschikbaar was. Het extra budget wordt met ingang van 2017 ingezet om peuters van ouders die niet beiden werken – de zogenaamde eenverdieners- of kostwinnersgezinnen – extra te ondersteunen.
Wethouder Frits Westerkamp: “Het is belangrijk dat kinderen alle kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Met deze ondersteuning bieden we in Hollands Kroon gelijke kansen voor ieder kind, los van de situatie van de ouders. Bovendien gaat er een preventieve werking uit van dit aanbod: eventuele problemen of achterstanden worden vroeg gesignaleerd en aangepakt.”

Peuteropvang 
De term peuteropvang is de vervanger van het vroegere peuterspeelzaalwerk: een kort aanbod (twee dagdelen per week) voor kinderen in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Het aanbod voldoet aan alle eisen van de Wet kinderopvang, waardoor ouders met recht op kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst terecht kunnen voor een tegemoetkoming. Helaas hebben niet alle ouders dit recht, meestal omdat één van beide niet werkt. Het college wil deze groep ouders met ingang van 2017 tegemoetkomen.

Aanvulling op Voorschoolse Educatie en SMI 
Met het voorstel wil het college de financiële ondersteuning van het huidige aanbod voor jonge kinderen uitbreiden. Op dit moment biedt Hollands Kroon financiële steun aan ouders van zogenaamde doelgroepkinderen. Dat zijn kinderen die onder de doelgroep van Voorschoolse Educatie vallen, of kinderen met een Sociaal-Medische Indicatie (SMI). Beide doelgroepen kunnen wat extra zorg goed gebruiken. Voor de ouders van deze kinderen die geen recht hebben op toeslag, zorgt de gemeente voor financiële steun.

Laagdrempelig aanbod 
Met de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en de gemeentelijke financiering voor Voorschoolse Educatie en SMI is het aanbod bijna dekkend. Toch blijft er nog een kleine groep kinderen over, van wie de ouders geen recht hebben op een tegemoetkoming. Daardoor moeten deze ouders het volledige uurtarief op het kinderdagverblijf betalen. Om het voorschoolse aanbod ook voor deze ouders laagdrempelig te maken, wil het college dus extra budget beschikbaar stellen.

Vanaf 2017 
De raad vergadert op 20 september over dit voorstel. Als de raad akkoord gaat, kan de extra ondersteuning met ingang van 1 januari 2017 ingaan.

advertentie