College wil sneller tellen in Hollands Kroon

advertentie

HOLLANDS KROON – Het College van B&W stelt voor aan de raad om op met de gemeentelijke verkiezingen op 21 maart aanstaande op de verkiezingsdag alleen een voorlopige telling op lijstniveau uit te voeren. Dit is mogelijk op grond van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming.

Het experiment houdt in dat de stembureaus op de verkiezingsavond zelf alleen een voorlopige telling op lijstniveau uitvoeren. Op grond daarvan kan een voorlopige uitslag van de verkiezing bekend worden gemaakt, die tevens dient als referentie voor de definitieve tellingen. De telling van de (voorkeurs)stemmen die op de kandidaten zijn uitgebracht gebeurt de volgende dag op een centrale locatie, op het vastgestelde gemeentelijk hoofdstembureau.

Voor deelname aan het experiment is een besluit van de gemeenteraad nodig. Het College vraagt dan ook aan de gemeenteraad met deze telling in te stemmen tijdens de raadsvergadering van 25 januari aanstaande. Deelname aan het experiment betekent dat de uitslag op partijniveau eerder op de verkiezingsavond
bekend is. Het presidium staat positief tegenover deelname aan het experiment.

Referendum
Naast de verkiezing voor een neiuwe gemeenteraad kunt u op 21 maart ook uw medwerking verlenen aan het raadgevend referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv), ook wel bekend als de sleepwet. De telling van het referendum valt niet onder het experiment centraal tellen, maar wordt meteen na het sluiten van de stembus verricht.

advertentie