College in gebreke?

advertentie

LADA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over een bericht in de Schager Courant. Hierin wordt vermeldt dat het college in gebreke is gebleven.

Geachte leden van het college,

Een bericht in de Schager Courant vermeldt dat u door inwoners van Kreileroord in gebreke bent gesteld omdat de commissie bezwaarschriften de termijn heeft overschreden waarbinnen uitspraak gedaan moest worden op de bezwaren die zijn ingediend tegen de komst van pensions voor arbeidsmigranten in het dorp.

Is dit bericht juist?
Zo ja, waarom is er nog geen uitspraak gedaan?
Klopt het dat de termijn op maandag 26 november is verstreken?
Wat zijn de kosten die dit met zich meebrengt?
Indien het bericht niet juist is, wanneer verstrijkt de termijn dan?

advertentie