Cliënten Hollands Kroon tevreden over Wmo en Jeugdhulp

advertentie

Cliënten uit Hollands Kroon zijn tevreden over de ondersteuning die zij ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en/of Jeugdhulp. Dat blijkt uit de resultaten van een jaarlijks ervaringsonderzoek dat we hebben uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek weten we wat er goed gaat en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Waar zijn cliënten tevreden over?
De cliënten zijn over het algemeen tevreden over de huidige dienstverlening van zowel de Wmo als de jeugdhulp. Als succesfactoren worden genoemd:

kwaliteit van de begeleiding;
cliënten voelen zich serieus genomen;
een luisterend oor;
cliënten kunnen zelfstandiger zijn/blijven door de ondersteuning.

Wat zijn de verbeterpunten?
Verbeterpunten zijn:
voor Wmo: de cliënt tijdig terugbellen;
voor jeugdhulp: verkorting van de doorlooptijd en/of wachttijd en betere bereikbaarheid en deskundigheid van de hulpverlener.
Om deze verbeterpunten te bereiken, zijn de rapporten van de cliëntervaringsonderzoeken gedeeld met Incluzio Hollands Kroon die de Wmo en Jeugdhulp voor ons uitvoert. Aan de hand hiervan kunnen de doelen voor 2017 bepaald worden.

advertentie