CDA wil meer beleidsvrijheid voor woningbouw

advertentie

Noord-Holland – CDA fracties in de Kop van Noord Holland roepen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten op om meer beleidsruimte te geven aan de gemeenten ten aanzien van ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening en woningbouw.

Al sinds de nieuwe wet op de ruimtelijke ordening is de doelstelling van de landelijke overheid om de verantwoordelijkheid ten aanzien van de ruimtelijke ordening zoveel mogelijk decentraal te leggen, dus bij de gemeenten

Met name de provincie Noord Holland houdt echter de touwtjes (te) strak in handen volgens de CDA fracties van de gemeenten. Hierdoor duren procedures onnodig lang en worden ontwikkelingen tegen gehouden.

Het lijkt er op dat de provincie geen vertrouwen heeft in de gemeenten. Maar ook juist gemeentebesturen beseffen als geen ander dat een goede ruimtelijke ordening van belang is om het gebied leefbaar en levendig te houden.

Het CDA roept via een motie dan ook op om de regeldrift te beperken. De fractie van CDA Hollands Kroon heeft in overleg met de CDA-fracties van Noord Hollandse gemeenten deze motie opgesteld. CDA Hollands Kroon zal de motie 16 juni indienen.

advertentie