D66 wil meer beeldvorming en kleinschalige opvang

26 januari 2016

HOLLANDS KROON – D66 wil een bijdrage leveren aan de vluchtelingenopvang en wil dat op een verantwoorde manier doen. Verantwoord juist ook naar de eigen gemeenschap toe. Het aantal mensen in de groepsopvang moet veel kleiner dan het College van B&W momenteel beoogt.

Natuurlijk is het spannend om ja te zeggen tegen vluchtelingenopvang in de gemeente Hollands Kroon. Het is nog niet eerder gebeurd en er is dus nog geen beeld van wat dit precies voor de eigen inwoners en de vluchtelingen nu en in de toekomst zal gaan betekenen.

Lees meer..

LADA luistert in Breezand

20 januari 2016

BREEZAND – Op de  openbare fractievergadering in Breezand slechts één inspreker over het vluchtelingenvraagstuk. Er waren er meer verwacht.

Het echtpaar Schur waarschuwt de fractie voor de gevolgen van een AZC.  Wat gaat het de gemeente kosten, moet de gemeente de grond voorfinancieren, want het COA huurt. Verder is er een vraag hoe de gemeente dit gaat financieren.

Lees meer..

FNV blij met besluit college HK

15 januari 2016

HOLLANDS KROONFNV Zorg & Welzijn is blij dat het college van burgemeester & wethouders van Hollands Kroon (Noord-Holland) afziet om zorgtaken, als thuiszorg en jeugdzorg, uit te laten voeren door beveiligingsbedrijf G4S. Zorg is een vak. De kwaliteit, en niet de laagste prijs, hoort daarbij voorop te staan. De FNV heeft regelmatig samen met zorgmedewerkers en cliënten actie gevoerd bij het gemeentehuis van Hollands Kroon om de gemeente op andere gedachten te brengen. 

Zorgmedewerker Mariliese: ‘We zijn heel blij dat de gemeente nu afziet van deze aanbesteding aan G4S. Helaas blijft het een feit dat vanaf 1 april de hele huishoudelijke verzorging wordt afgeschaft in Hollands Kroon. Daar zijn we natuurlijk helemaal niet blij mee. We hopen dat dit een eerste stap is in de goede richting, maar we gaan voorlopig zeker door met de acties.’

Lees meer..

LADA over verdere fusie

13 januari 2016

HOLLANDS KROON – LADA heeft kennisgenomen van het bericht dat de VVD-burgemeesters Nawijn en Schuiling vinden dat hun gemeenten Hollands Lees meer..

VVD: geen AZC voor 800 mensen

12 januari 2016

HOLLANDS KROON – Het college van B&W van Hollands Kroon kan nog niet rekenen op steun van de VVD voor de vestiging van een asielzoekerscentrum. De VVD geeft vooralsnog evenmin haar goedkeuring aan de huisvesting van statushouders. Wat de fractie betreft wordt het één van beide.

De fractie van de VVD wil voorlopig niet zonder meer meewerken aan de vestiging van een asielzoekerscentrum, tenzij voorwaarden kunnen worden gesteld aan de omvang. Hoe kleiner, hoe beter vindt de VVD. De fractie vindt een totaal aantal van 600 asielzoekers voor Hollands Kroon het maximaal aanvaardbare en zou deze groep het liefst in meerdere locaties gehuisvest zien.

Lees meer..

Agenda vergadering gemeenteraad 26 november

16 november 2015

Vergadering Gemeenteraad 26-11-2015

Plaats: Raadszaal MFA De Ontmoeting Anna Paulowna
Tijd: 20:00
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn
U kunt deze agenda, met bijbehorende raadsstukken ook bekijken via deze link

1 Opening

2 Mededelingen voorzitter

3 Vaststellen agenda

4 Inspreken burgers

5 Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

6 Start procedure voor Waddenbelevingspunt

7 Kaders schulddienstverlening 2016 – 2020

8 Subsidieplafond 2016

Lees meer..

PvdA grote verliezer op Wieringen

3 maart 2010
De VVD heeft op Wieringen de meeste stemmen behaald. Hieronder de uitslag zoals op NOS teletekst is te lezen. De VVD haalde 36,5 procent van de stemmen. Dit betekent dat de VVD met 5 zetels in de gemeenteraad komt. Wr05 kwam uit op 4 zetels.

De grote verliezer op Wieringen was de PvdA. Ze gingen van 4 naar 3 zetels. Ze zijn nu de derde partij op Wieringen, in 2006 waren ze nog de grootste partij. De opkomst op Wieringen kwam uit op 51%. Landelijk lag dit getal op 56%.

Lees meer..

1 41 42 43 44 45 46