Tracés Ontwerp Inpassingsplan transformatorstation gewijzigd

22 oktober 2015

Van 22 oktober tot en met 3 december 2015 ligt het ontwerp inpassingsplan voor de Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Kop van Noord-Holland opnieuw ter inzage. Een eerdere terinzagelegging heeft een aantal zienswijzen opgeleverd die aanleiding gaven voor nader onderzoek en wijzigingen van delen van de tracés. De tekst van het plan is aangepast en het is mogelijk om opnieuw zienswijzen in te dienen.
Gedeputeerde Staten stellen voor om een nieuw transformatorstation te bouwen op het terrein van Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon en het elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland uit te breiden. De uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en het bouwen van een nieuw transformator-station zijn nodig om de levering van elektriciteit in de Kop van Noord-Holland te waarborgen en voor de aansluiting van het windpark Wieringermeer op het elektriciteitsnet.

Lees meer..

Buurtbemiddeling in Hollands Kroon

24 maart 2015

HOLLANDS KROON – De gemeente Hollands Kroon gelooft in de eigen kracht van haar inwoners. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het creëren en behouden van een prettige leefomgeving. Dat is niet altijd even gemakkelijk, vandaar dat de inwoners van Hollands Kroon vanaf 1 maart 2015 hulp kunnen krijgen van buurtbemiddelaars.

Heeft u problemen met uw buren en komt u er zelf niet uit? Misschien lukt het u wel onder deskundige begeleiding van één van onze buurtbemiddelaars. Want door met elkaar te praten vindt u vaak samen een oplossing. Zo kan het probleem opgelost worden, zonder een beroep te doen op bijvoorbeeld politie, justitie of de gemeente. Onze buurtbemiddelaars zijn allemaal inwoners van Hollands Kroon, die een speciale opleiding hebben gevolgd om zich belangeloos in te zetten voor een prettige leefomgeving.

Lees meer..

Adres & openingstijden gemeente Anna Paulowna en servicepunten.

8 juni 2014

Gemeentekantoor Anna Paulowna

Openingstijden

Voor vragen en producten is onze gemeentebalie geopend:

  • met afspraak van maandag tot en met vrijdag van 8.30-16.00 uur. met onze gemeentebalie.
  • zonder afspraak van maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.00 uur en op maandagavond van 17.00 – 19.30 uur.

Van maandag tot en met vrijdag kunt u van 8.30 tot 16.00 uur zonder afspraak uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs ophalen.

Lees meer..

1 50 51 52