Hollands Kroon niet in zee met G4S voor zorginkoop

12 januari 2016

Hollands Kroon verleent de aanbesteding voor de zorginkoop niet aan G4S Zorg en Welzijn. De reden is dat de gemeente en G4S Zorg en Welzijn binnen de gestelde termijn geen overeenstemming met elkaar hebben bereikt.

De afgelopen periode heeft de gemeente een aanbestedingsprocedure doorlopen voor de zorginkoop van 2016. Daarvoor is Hollands Kroon op zoek naar één partij die gecontracteerd kan worden voor het gehele zorgveld (jeugd & Wmo). Uit deze aanbestedingsprocedure kwam G4S als beste partij naar voren. Vervolgens is met deze partij een concretiseringsfase doorlopen. Aan het eind van deze fase wordt besloten of er een definitieve gunning wordt verleend. Op basis van het doorlopen proces heeft Hollands Kroon besloten om een ‘no go’ te geven.

Lees meer..

VVD: geen AZC voor 800 mensen

12 januari 2016

HOLLANDS KROON – Het college van B&W van Hollands Kroon kan nog niet rekenen op steun van de VVD voor de vestiging van een asielzoekerscentrum. De VVD geeft vooralsnog evenmin haar goedkeuring aan de huisvesting van statushouders. Wat de fractie betreft wordt het één van beide.

De fractie van de VVD wil voorlopig niet zonder meer meewerken aan de vestiging van een asielzoekerscentrum, tenzij voorwaarden kunnen worden gesteld aan de omvang. Hoe kleiner, hoe beter vindt de VVD. De fractie vindt een totaal aantal van 600 asielzoekers voor Hollands Kroon het maximaal aanvaardbare en zou deze groep het liefst in meerdere locaties gehuisvest zien.

Lees meer..

Tracés Ontwerp Inpassingsplan transformatorstation gewijzigd

22 oktober 2015

Van 22 oktober tot en met 3 december 2015 ligt het ontwerp inpassingsplan voor de Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Kop van Noord-Holland opnieuw ter inzage. Een eerdere terinzagelegging heeft een aantal zienswijzen opgeleverd die aanleiding gaven voor nader onderzoek en wijzigingen van delen van de tracés. De tekst van het plan is aangepast en het is mogelijk om opnieuw zienswijzen in te dienen.
Gedeputeerde Staten stellen voor om een nieuw transformatorstation te bouwen op het terrein van Agriport A7 in de gemeente Hollands Kroon en het elektriciteitsnetwerk in de Kop van Noord-Holland uit te breiden. De uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk en het bouwen van een nieuw transformator-station zijn nodig om de levering van elektriciteit in de Kop van Noord-Holland te waarborgen en voor de aansluiting van het windpark Wieringermeer op het elektriciteitsnet.

Lees meer..

1 45 46 47 48