Caravan en website total loss: symbolische vooruitwijzingen?

advertentie

INGEZONDEN – Sommige mensen denken dat het geen zin heeft om te stemmen en dat ‘ze’ toch wel doen wat ze willen. ‘Ze’ zijn de politici.

Velen denken dat burgers geen invloed hebben op het bestuur en dat de democratie ver te zoeken is, ook in het lokale bestuur. Er wordt niet geluisterd naar de inwoners meent men. Lokale politici verweren zich met een ‘wij zijn aan handen en voeten gebonden’ of ‘wij hebben de financiële middelen niet en we kunnen het niet betalen’. En ‘de landelijke overheid heeft taken over onze schutting gegooid’.

Zo rechtvaardigt bijvoorbeeld Senioren Hollands Kroon de grove bezuinigingen op de huishoudelijke zorg aan mensen die die hulp nodig hadden, maar niet kregen. Er moest zelfs een rechter aan te pas komen om deze asociale actie van het gemeentebestuur (waarin naast de Senioren ook LADA verantwoordelijkheid droeg) terug te draaien. SHK en LADA blijken dus partijen te zijn die niet solidair zijn met de zwakkere, hulpbehoevende inwoners van Hollands Kroon.
Twee symbolische gebeurtenissen lijken vooruit te wijzen naar de uitslag van de verkiezingen op 21 maart. De gele caravan van LADA is total loss. In hoeverre komt LADA gehavend uit de strijd? We zullen het zien.

De website van Senioren Hollands Kroon is al enige tijd uit de lucht. Volgens insiders is deze ‘gehackt’. Maar ik vraag me af of het iets te maken heeft met de wijze waarop men met elkaar omgaat binnen die partij. Op een arrogante en dominante manier worden mensen op een zijspoor gezet. De fractieleider ‘tamboereert’ er met zijn retoriek flink op los. Bovendien stond op de ter ziele gegane website dat SHK mensen die door eigen schuld hulpbehoevend worden eigenlijk geen ondersteuning wil verstrekken. Voor SHK is het ‘eigen schuld, dikke bult’. Een a-solidair standpunt dat regelrecht een negentiende-eeuwse mentaliteit laat zien.

Er valt dus toch wat te kiezen in Hollands Kroon. Kiezen we voor rechtse politiek waarbij de rekening wordt neergelegd bij de zwakkeren in onze gemeente? Of kiezen we voor ‘links’ waar meer empathie en solidariteit aanwezig is?

Kees Zwaan
Hollands Kroon

 

advertentie