Boer, wat zeg je van mijn kippen?

advertentie

De gemeenteraad van Stadskanaal heeft Hollands Kroon een brief gestuurd. Zij verzoekt onze Gemeenteraad om steun te geven aan een dringende oproep aan de regering om kippenboeren die getroffen zijn door het gebruik van Fipronil financieel tegemoet te komen.

Geen kip meer
Onlangs stond ik met mijn camper bij een boerenbedrijf waar ik twee jaar geleden ook al enige dagen verbleef. Toen liet de kippenboer zijn kippen regelmatig los op een groot terrein. Op gezette tijden kwamen ze in groten getale luid kakelend naar buiten rennen. Maar nu zag ik geen kip meer en gekakel hoorde ik ook al niet. Er was geen kip meer te bekennen. Wegens een Fipronil besmetting waren ze allemaal ‘geruimd’. Gelukkig was het kippenbedrijf niet de enige inkomstenbron van de boer. Hij is daarnaast ook loonwerker en was vorige maand druk bezig met het oogsten van mais.

Ontsmetten bij intensieve veehouderij
Het gaat vrijwel steeds om grote tot zeer grote bedrijven met duizenden kippen die gebruik moeten maken van ontsmettingsmiddelen om de ruimtes gezond en leefbaar te houden voor de vele dieren. Ik herinner me niet dat mijn vader, die zo’n vijftig kippen hield, ooit het kippenhok ontsmette. Om de suggestie van gemeenteraadslid Wittink in herinnering te roepen: er is geen grootschalig ‘Meerkip’ nodig als ieder huisgezin een paar kipjes zou houden in de achtertuin. En een haan: dan heb je geen wekker meer nodig. 

Risico
Een ruimte waar duizenden dieren (bij Meerkip zelfs meer dan een half miljoen) gelijktijdig verblijven is vatbaar voor allerlei ziekten en bovendien schadelijk voor de omgeving en allesbehalve duurzaam. Op grootschalige wijze dieren houden is een eigen keuze, in het geval van Meerkip mogelijk gemaakt door het liberale beleid van de gemeente. Kortom, het gebruik van het giftige Fipronil is ondernemersrisico. Als het allemaal goed gaat is er niets aan de hand. Als het fout gaat kun je de schade niet afwentelen op de overheid en daarmee op de belastingbetaler…

Een bijdrage van Kees Zwaan
Anna Paulowna

advertentie