COLUMN: Bierviltjes economie

advertentie

In de afgelopen weken heb ik twee avonden mogen genieten van de gastvrijheid van Alexander op de Weegh, mede directeur van de Coöperatie Breedband Hollands Kroon. Enthousiast en ter zake kundig heeft hij geprobeerd mij van de haalbaarheid van glasvezel te overtuigen. Ook na twee avonden zijn wij het niet met elkaar eens.

Ik beloofde U cijfers, dus hier gaan we. Er moeten 3100 aansluitingen worden gerealiseerd in het buitengebied van Hollands Kroon. De Coöperatie van Alexander denkt dit te kunnen realiseren voor ongeveer 14 miljoen euro. Van deze 3100 potentiële deelnemers zijn er concreet ongeveer 1300 geïnteresseerd en dat is 40%. Om het project succesvol te kunnen lanceren zijn ruim 1800 aanmeldingen nodig, en dat is 60%. Er is dus nog een behoorlijke stap te maken.

In theorie gaan deze 1860 deelnemers dus 14 miljoen ophoesten in de komende twintig jaar. Dat komt neer op 7527 euro per aansluiting. Dit is nog exclusief de rente die zal moeten worden betaald. Naar mijn idee een vorstelijk bedrag voor toegang tot snel internet.

Het plan zoals dat door de Coöperatie is gepresenteerd kent in mijn ogen twee zwakke plekken: de looptijd en het percentage deelnemers.

Ik zal beginnen met de lange looptijd. Je moet wel heel veel vertrouwen hebben in een techniek om er voor twintig jaar in te investeren. Ter illustratie: twintig jaar geleden bestond de smartphone nog niet. Voor de deelnemers is dit geen probleem, ze kunnen immers uitstappen op het moment dat de glasvezeltechniek door de tijd is ingehaald. Voor de eigenaar van de glasvezel is het wel een probleem, hij blijft immers zitten met een kabel die niet is betaald.
Het percentage deelnemers is zo mogelijk een nog groter obstakel op de weg naar succes. Mocht er al 60% deelname worden gescoord (we hebben al een campagne met billboards, bijeenkomsten, advertenties, voorlichtingsbussen en steunpunten achter de rug) dan blijft er sprake van een wankel evenwicht.
In tegenstelling tot Alexander ga ik namelijk uit van krimp van het aantal deelnemers na de start van het project. Waarom? In de afgelopen 15 jaar is het aantal agrarische bedrijven met 40% afgenomen. Minder bedrijven dus die deel kunnen nemen.

Het CBS verwacht een krimp van de bevolking in de regio Noord Holland Noord. Er zullen de komende jaren naar schatting 10.000 mensen minder in onze regio wonen en werken. Ook in het buitengebied van Hollands Kroon zal deze afname van de bevolking meetbaar zijn.
Daarnaast is er in het hele gebied sprake van vergrijzing. Nou is het voor de bejaarde in de dorpskern al een hele opgave om zelfstandig te blijven, voor de bejaarde in het buitengebied is dat nog veel moeilijker. Noem alleen al de grootte van de woning(en de grootte van de tuin), het gebrek aan openbaar vervoer en een afstandelijker contact met buurtgenoten.

Geconfronteerd met deze argumenten, grinnikte Alexander dat ik bierviltjes economie aan het bedrijven was. Ik beschouw dat als een compliment. Als je plan niet op de achterkant van een bierviltje past, hou dan je hand op je knip.

De cliffhanger van deze week? Ik hou een slag om de arm, maar ik denk u in de volgende column een goedkoper, eerlijker en veiliger alternatief te presenteren

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

 

Facebook Comment

advertentie