Besluit over omzetten vakantiewoningen naar permanent wonen uitgesteld

advertentie

Illegale bewoning gedoogd, nog niet gelegaliseerd (Amstelsigt)

HOLLANDS KROON – In de raadsvergadering op donderdag 23 mei werden de ‘kaders’ voor omzetting van recreatief gebruik van vakantiewoningen naar permanent wonen besproken. Het komt in veel gevallen neer op het legaliseren van soms heel lang bestaande permanente bewoning van zomerhuizen. Veelal is er sprake van een gedoogbeleid.

Fekkes (GL) vroeg zich af welk maatschappelijk probleem met het nieuwe beleid wordt opgelost. Het beleid bestaat uit algemene kaders. Volgens Fekkes zou een overgangsregeling nuttig kunnen zijn. Buczynski (PvdA) merkte op dat het huidige beleid van niet-handhaven niet betekent dat dan alles mag. Sommige parken huisvesten ‘minder gewenste’ bewoners. Vaak is er sprake van ‘verrommeling’. De kaders alleen bieden geen maatwerk, wat volgens Buczynski wel zou moeten. Vriend (CDA) deelde mee sceptisch tegenover het voorgestelde beleid te staan. De kaders roepen veel vragen bij hem op. Er ontstaan dilemma’s. Wat moet de bestemming van een pand zijn en hoe gaan we dat handhaven? Wanneer is er sprake van een ‘vitaal’ park? Wat gebeurt er met persoonsgebonden bestemmingen? Wat houdt permanente bewoning eigenlijk in? De Herder (SHK) betoogde dat volgens hem flexibiliteit en differentiatie leidende beginselen moeten zijn bij een nieuw beleid. Er moet goed naar de bewoners en eigenaren worden geluisterd. Volgens hem gaan recreatie en permanent wonen heel goed samen. Permanente bewoning bevordert sociale controle. De Herder pleitte voor een ‘mix’ van recreatief en permanent wonen omdat dat de vitaliteit van parken ten goede komt.

Versluis (D66) verklaarde tegen de kaders te zijn. Het nieuwe beleid zou volgens hem de leefbaarheid aantasten. Bovendien is omzetting naar permanente bewoning een financiële prikkel voor de eigenaren omdat de waarde van de zomerhuizen veel hoger wordt. Wittink (OHK) benadrukte dat alle eigenaren en bewoners wisten waaraan ze begonnen. Ze kochten een recreatiewoning of gingen er in wonen. De Groot (CU) dacht dat sommige vakantieverblijven wel geschikt kunnen zijn voor permanente bewoning. Maar zorgvuldigheid bij het legaliseren is volgens hem van essentieel belang.

Sijbenga ( Anders) vroeg zich af of het huidige gedoogbeleid naadloos moet overgaan in een legaliseringsbeleid. Heeft men automatisch recht op legalisering omdat men er toch al zo lang woont? Zij mist ‘maatwerk’ in de kaders. Annaert (VVD) moest van het hart dat hij het een complexe materie vindt. De kaders bieden geenszins een oplossing. Hij ziet de omzetting naar permanent wonen eigenlijk als belonen van illegaal gedrag. Omdat er grote vraag naar betaalbare woningen is, moet er voldoende gebouwd worden. En dat laatste is niet het geval. Door in vakantiewoningen permanente bewoning toe te staan wordt volgens hem dat probleem verdoezeld. Er is simpelweg een groot tekort aan woningen. Annaert pleitte ervoor nog geen besluit te nemen.

Groot (wethouder) antwoordde dat hij een met de besluitvorming ‘worstelende’ gemeenteraad zag. Hij hoorde veel pijnpunten. Toch ziet hij een probleem: parken worden niet alleen recreatief gebruikt. Er is veel illegale bewoning in Hollands Kroon. Na vaststelling van kaders volgt handhaving. Het kan in het kader van het nieuwe beleid ook voorkomen dat een heel park wordt aangewezen voor bewoning door arbeidsmigranten, volgens Groot. Het principe van ‘één park, één plan’ is leidend. Groot benadrukte dat kaders altijd consequenties hebben. Er moet nader over gesproken worden. Na de vakantie zal er een beeldvormende- en een besluitvormende vergadering over worden gehouden. Over de kaders werd uiteindelijk niet gestemd. Besluitvorming was niet aan de orde. De eigenaren en bewoners van vele vakantiewoningen zullen nog wat geduld moeten opbrengen.

advertentie