Behoud het Joods werkdorp Slootdorp als belangrijk Cultuurhistorisch Monument

advertentie

SLOOTDORP – De huidige eigenaar van het rijksmonument – Joods werkdorp Slootdorp heeft vergevorderde plannen om hier 300 buitenlandse arbeidsmigranten te plaatsen. Dit beladen, belangrijke cultuurhistorische monument zou dan gebruikt worden door 300 hoofdzakelijke jonge mensen, die in de nabije omgeving in de avonden en weekeinden geen mogelijkheden hebben tot recreatie en vermaak.

Inmiddels zijn de plannen tot wijziging bestemmingsplan ingediend bij de provincie Noord-Holland. Wanneer die goedgekeurd worden door de provincie, kan de gemeente Hollands Kroon toestemming geven aan de eigenaar om te beginnen met de inrichting van het gebouw en het terrein er om heen.

De stichting “Aankoop en exploitatie Joods werkdorp Slootdorp”, oorspronkelijk  een initiatief van de fam. Van Schaik, is overgenomen door een vertegenwoordiging uit de Noord-Hollandse Joodse gemeenschap, bezorgde omwonenden en de lokale gemeenschap.

De stichting wil een beter alternatief voor het rijksmonument en garanties voor een herinneringscentrum in een multicultureel en multifunctioneel centrum. 

De beladen geschiedenis van het Joods Werkdorp Slootdorp
Het Joods werkdorp ligt aan de westelijke rand van de Wieringermeer op enige kilometers ten oosten van Wieringerwaard. Het bestaat uit twee rijksmonumenten. Zowel het voormalige gemeenschapsgebouw als het bijbehorende terrein zijn beschermd. Het Joods werkdorp was een initiatief van de Nederlandse Joodse gemeenschap. In 1934 slaagde de Stichting Joodse Arbeid erin om, in de net drooggevallen Wieringermeer bij Nieuwesluis, land te pachten. Joodse vluchtelingen zijn de eerste pioniers in dit gebied.

Opleiding voor Palestina
Tussen 1934 en 1941 komen joodse vluchtelingen uit Nazi-Duitsland, Oostenrijk en vele andere landen naar het Joods Werkdorp. In het werkdorp worden zij omgeschoold tot agrariër, bouwvakker of ambachtsman met het idee dat zij, na voltooiing van hun opleiding, kunnen emigreren. Een groot aantal gaat naar het beloofde land Palestina, nog meer gaan naar vele andere landen. In 1939 telt het werkdorp circa 300 inwoners.

Ontruiming
Op 20 maart 1941 wordt het werkdorp ontruimd door de SS onder leiding van Klaus Barbie, de “Slager van Lyon” en Willy Lages zijn baas. Met stadsbussen van het Amsterdams vervoersbedrijf worden 240 bewoners naar Amsterdam gebracht.

Na een razzia in Amsterdam wordt het meerendeel via Schoorl en Westerbork weggevoerd naar het beruchte concentratiekamp Mauthausen. In totaal zijn er 191 bewoners in concentratiekampen omgekomen. In het Joods Werkdorp blijven 60 mensen achter voor de verzorging van het vee en het gewas. Zij duiken onder wanneer de Stichting haar activiteiten per 1 augustus 1941 staakt. 

meer info via www.joodswerkdorpslootdorp.nl  of facebook.com/joodswerkdorpslootdorp

het ondertekenen van de petitie doet u via deze link.

foto: website

advertentie