Beëdiging wethouders Hollands Kroon

advertentie

Dinsdagavond 1 mei zijn, tijdens een bijzondere raadsvergadering, de wethouders Mary van Gent, Theo Meskers en Theo Groot officieel ingezworen. Vooral de aanstelling van Theo Meskers riep bij veel partijen vragen op. Coalitiegenoten Senioren Hollands Kroon, VVD en CDA hielden echter de rug recht en verdedigden de aanstelling van de wethouder.

De portefeuille verdeling is als volgt: Mary van Gent (SHK): Zorg en welzijn, jeugd, werk & inkomen, onderwijs & onderwijshuisvesting, sport, kunst & cultuur, leerlingenvervoer en dierenwelzijn.

Theo Meskers (VVD): Economische zaken, De Kop Werkt! (inclusief Match2020), recreatie & toerisme, verkeer & vervoer, Energietransitie, greenport NHN, plattelandsbeleid (P10)en monumenten.

Theo Groot (CDA): Ruimtelijke ordening, openbare ruimte, woningbouw, financiën & subsidies, vastgoed & grondzaken, accommodatiebeleid, infrastructuur, ICT en klimaatadaptatie & milieu.

Burgemeester Nawijn: Openbare orde en veiligheid, personeel & organisatie, communicatie, algemene bestuurlijke zaken, juridische zaken, bezwaar en beroep, integrale handhaving en bestuurlijke samenwerking.

Jip Pancras, fractieleider van Senioren Hollands Kroon gaf een toelichting op het bereikte akkoord dat de titel “Koersvast – realistisch en ambitieus door op de ingeslagen weg” draagt. De vlag dekt de lading, Nieuwe thema’s zijn onder andere de energietransitie, economische ontwikkeling en meer aandacht voor kunst & cultuur.

De coalitie lijkt op brede steun in de raad te kunnen rekenen. Lovend was men in het algemeen over de wijze waarop informatie en formatie had plaatsgevonden. Dit bleek ook uit de ruime meerderheid waarmee de aanstelling van de voorgestelde wethouders werd goedgekeurd. In theorie blijft er voor de raad veel ruimte om over prangende vragen mee te praten. In de praktijk moet natuurlijk blijken op de raad die ruimte van de coalitie ook daadwerkelijk krijgt.

Een curieus moment ontstond toen Dhr. Van Gameren (LADA), vlak na de goedkeuring door de raad van de aanstelling van de wethouders, kwam met een motie van afkeuring over de aanstelling van Theo Meskers. Juist omdat de benoeming van Dhr. Meskers met ruime meerderheid was geaccepteerd, kon zijn motie op geen enkele steun in de raad rekenen. Behoudens steun van mede indiener Anders dan. Hoon en afkeuring waren zijn deel.

advertentie