Baggerwerkzaamheden in natuurzwembad ’t Petje

advertentie

ZIJDEWIND – De Heer land en water uit Polsbroek is alweer geruime tijd bezig met baggerwerkzaamheden in de boezemwateren rond Waarland en Zijdewind.

Door het gespecialiseerde bedrijf uit Polsbroek wordt nu natuurzwembad ’t Petje uitgebaggerd, dit gebeurd met een zuigboot waarbij de vrijkomende baggerspecie via een persleiding naar de verspreidingslocatie op een perceel grasland aan het begin van Zijdewind naast de parallelweg naar De Weel wordt getransporteerd

De baggerspecie wordt vanaf het water via een persleiding verpompt naar dat perceel grasland. Voor meer informatie zie website

Een bijdrage van: Theo Moras.

advertentie