Alzheimer Café Schagen

advertentie

SCHAGEN – Alzheimer Café Schagen organiseert op woensdag 14 februari een avond in het Alzheimer Café. De heer Paul-Jeroen Verkade is die avond de gastspreker.

Omdat bij mensen met dementie in de loop van de ziekte het vermogen afneemt om hun wensen, waarden en voorkeuren onder woorden te brengen wordt er aandacht besteed aan het boek ‘Spreken Over Vergeten’. Het boek is een hulpmiddel voor het borgen van de eigen regie en bedoeld voor mensen met geheugenproblemen en/of dementie, hun mantelzorgers en betrokken familieleden en vrienden.

Het biedt een leidraad voor het verkennen van wensen, voorkeuren en het beschrijven van het levensverhaal; een hulpmiddel voor het hier en nu en voor de naaste toekomst.  

Wij verwelkomen u vanaf 19.15 uur met koffie en thee.

Het onderwerp start om 19.30 uur. Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens de avond is er ook ruimte voor het uitwisselen van informatie met andere bezoekers. Tevens kunt u op de informatietafel folders en andere materialen inzien.

 De toegang is gratis, aanmelden niet nodig.

De avond wordt gehouden in: Zorgcentrum “de Bron” Kogerlaan 36a 1741 DA Schagen

Het Alzheimer café wordt georganiseerd in samenwerking met Alzheimer Nederland, afdeling Noord-Holland Noord, Geriant DOC-team (Dementie Onderzoek en Casemanagement) Woonzorggroep SAMEN, Wonen Plus Welzijn, Evean, Omring, muziekschool Metafuni en wordt financieel ondersteund door de gemeente Schagen

advertentie