Agenda – raadsvergadering – 20 September 2016

advertentie

Locatie: Gemeentehuis Medemblik, Wognum
Tijd: 20:00 uur – 23:00 uur
Voorzitter: J.R.A. Nawijn

Agendapunten

(De volledige agenda, met alle raadsstukken kunt u bekijken via deze link
1 Concept besluitenlijst raadsvergadering 16 juni 2016

b. 160616 Bijlage besluitenlijst raad 16-06-2016 amendementen-motie.pdf (618 KB)
a. 160616 Concept besluitenlijst raadsvergadering 16-06-2016.docx (685 KB)

2 Concept besluitenlijst raadsvergadering 23 juni 2016

a. 160623 Concept besluitenlijst raadsvergadering 23-06-2016.docx (635 KB)
Overzicht amendementen en moties raadsvergadering 23 juni 2016 .pdf (1.15 MB)

3 Concept besluitenlijst raadsvergadering 28 juni 2016

a. 160628 Concept besluitenlijst raadsvergadering 28-06-2016.docx (583 KB)
b. 160628 Bijlage besluitenlijst raad 28-06-2016 amendementen-moties.pdf (1.04 MB)

4 Concept besluitenlijst raadsvergadering 30 juni 2016

a. 160630 Concept besluitenlijst raadsvergadering 30-06-2016.docx (597 KB)
b. 160630 bijlage besluitenlijst raad 30-06-2016 amendementen.pdf (130 KB)

5 Ingekomen stukken raad

IS 00 Lijst ingekomen stukken raad.pdf (364 KB)
IS 01 Brief gemeente Texel 16-05-31 motie raad van Texel omtrent de dijkversterking.pdf (2.98 MB)
IS 02 Memo college 16-06-02 bestemmingsplan Kippenhok.pdf (386 KB)
IS 03 brief gemeente Boxtel 16-06-02 Motie voad D66 SP VVD Oproep gratis ter beschikking stellen VOG’s.pdf (296 KB)
IS 04 HVC 16-06-06 Jaarverslag HVC 2015.pdf (4.13 MB)
IS 05 Wmo adviesraad 16-06-01 Hulp bij Huishouden.pdf (1.18 MB)
IS 06 brief Ministerie VWS 16-06-06 Uitspraken Centrale Raad van Beroep betreffende de Wmo 2015.pdf (119 KB)
IS 07 Brief Greenpeace Nederland 16-06-07 Stroomcontract Hollands Kroon.pdf (125 KB)
IS 08 Memo college 16-06-08 Meerjarenbeleidsplan 2016 – 2019 GGD NH.pdf (2.22 MB)
IS 09 Memo college 16-06-08 Belevingsonderzoek openbare ruimte 2016.pdf (1.64 MB)
IS 10 brief Wmo-adviesraad 16-06-11 VNG-zelftest onafhankelijke cliëntondersteuning.pdf (1.01 MB)
IS 11 motie gemeenteraad Schagen 16-06-10 Motie groen onderwijs CDA Wens4U Pvda VVD.pdf (175 KB)
IS 12 Memo college 16-06-14 stille reserves.pdf (441 KB)
IS 13 Brief Wmo-adviesraad 16-06-15 Vervoersvergoeding en dagbesteding.pdf (878 KB)
IS 14 Brief Wmo-adviesraad 16-06-15 Vragen over 18+leerlingen en beschut werk.pdf (1.05 MB)
IS 15 Brief Wooncompagnie 16-06-16 Jaarbeeld Wooncompagnie 2015.pdf (646 KB)
IS 16 Memo college 16-06-20 Regionaal Wandelnetwerk Kop van Noord-Holland.pdf (8.09 MB)
IS 17 brief Stichting landschapzorg Wieringen 16-06-17 Zienswijze Melkgeitenhouderij Stroeërdijk 5 Hippolytushoef.pdf (455 KB)
IS 18 Memo college 16-06-21 brede school Hippolytushoef.pdf (68 KB)
IS 19 Memo college 16-06-21 Update nieuwe Apv.pdf (1.1 MB)
IS 20 Memo college 16-06-21 Woningzoekenden in Hollands Kroon.pdf (4.01 MB)
IS 21 Memo HVC 16-06-22 Terugblik HVC AV 2 juni 2016.pdf (362 KB)
IS 22 Brief Vereniging van Waddenzeegemeenten 16-06-24 Agenda en stukken AB-vergadering 16-07-06.pdf (13.32 MB)
IS 23 Brief RUD NHN 16-06-23 Bestuursrapportage RUD NHN juni 2016.pdf (2.25 MB)
IS 24 Motie gemeenteraad Heerhugowaard 16-06-29 Salariëring functionarsissen verbonden partijen.pdf (910 KB)
IS 25 Memo college 16-06-29 gunning leerlingenvervoer Noot.pdf (341 KB)
IS 26 Kamerbrief 16-06-20 Actieplan ter versterking positie raadsleden.pdf (260 KB)
IS 27 memo college 16-07-05 Digitale transformatie Holland Kroon.pdf (387 KB)
IS 28 memo college 16-07-05 vvgb weigeringen.pdf (310 KB)
IS 29 memo college 16-07-05 Meicirculaire gemeentefonds 2016.pdf (459 KB)
IS 30 brief Veiligheidsregio NHN 16-07-06 Zienswijzen gemeenteraden jaarrekening, beleidsplan en begroting.pdf (490 KB)
IS 31 brief LTO NOORD 16-07-04 Omgevingsvisie Hollands Kroon.pdf (3.65 MB)
IS 32 brief Stichting Landschapszorg Wieringen 16-07-05 Omgevingsvisie Hollands Kroon.pdf (6.49 MB)
IS 33 memo college 16-07-21 uitvoering motie 2016 17 ruimtelijk beleid provincie.pdf (260 KB)
IS 34 gemeente Bergen 16-07-26 Motie VOG’s Bergen.pdf (96 KB)
IS 35 gemeente Bergen (LB) 16-07-26 Motie autonomie belastingheffing.pdf (50 KB)
IS 36 Gemeente Duiven 16-07-27 aangenomen motie Verklaring omtrent het Gedrag D66.pdf (1.41 MB)
IS 37 memo college 16-07-27 motie M 2016 12.pdf (302 KB)
IS 38 memo college 16-07-27 planning subsidiebeleid.pdf (313 KB)
IS 39 Brief provincie Noord-Holland 16-07-29 financiële positie 2016.pdf (1.15 MB)
IS 40 brief Boerderijenstichting 16-08-18 Omgevingsvisie gemeenten.pdf (184 KB)
IS 41 memo college 16-08-22 iepziekte najaar 2016.pdf (329 KB)
IS 42 memo collge 16-08-30 subsidieplafond 2017.pdf (753 KB)
IS 43 memo college 16-08-30 vervolg vluchtelingenvraagstuk.pdf (1.41 MB)
IS 44 memo college 16-08-30 archiefinspectie.pdf (339 KB)
IS 45 Brief dhr. Boschloo 16-09-02 fietspad Balgzandkanaal.pdf (1.14 MB)
IS 46 Brief Veiligheidsregio NHN 16-09-05 Beantwoording Zienswijzen.pdf (285 KB)

advertentie