Agenda gemeenteraad 31 januari

advertentie

Locatie: Raadzaal
Tijd: 20:00 uur – 23:00 uur
Voorzitter: Dhr. J.R.A. Nawijn

De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u bekijken via deze link

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vertrek raadslid
4 Installatie nieuw raadslid
5 Vaststellen agenda
6 Inspreken burgers
7 Kerkwegbrug en Westfriesesluisbrug
8 Vaststellen agenda
9 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
10 Vaststellen lijst Ingekomen stukken
11 Conceptbesluitenlijst raadsvergadering 20 december 2016
12 Besluitvorming
12.a Bestemmingsplan Wieringermeer 2009, partiële herziening aardwarmtewinning Middenmeer
12a.1 RV Partiele herz. bp Wmeer 2009 aardwarmtewinning Middenmeer.docx (203 KB)
12.b Rapport Toetsingskamer Projecten Onderwijshuisvesting 2013 – 2015 Hollands Kroon
12b.1 RV rapport toetsingskamer onderwijshuisvesting.docx (292 KB)
12b.2 Bijlage 1 160920 Rappport Projecten Onderwijshuisvesting.pdf (1.01 MB)
12b.3 Bijlage 2 Reactie college rapport projecten onderwijshuisvesting.pdf (613 KB)
12.c Wijziging personele invulling commissies van de raad
12c. RV personele bezetting commissies.docx (191 KB)
13 Sluiting

 

 

 

advertentie