Agenda gemeenteraad 24 mei

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 24 mei om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link.

1 Opening
2 Beëdiging raadslid de heer L. Ruiter
3 Mededelingen Voorzitter
4 Vaststellen agenda
5 Inspreken burgers
6 Werf en kazerne Wieringerwerf
7 Uitwerking Omgevingsvisie Hollands Kroon – onderdeel Wonen
8 Evaluatie Slim Samenwerken bij De Kop
9 Vaststellen agenda
10 Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
11 Vaststellen lijst ingekomen stukken
12 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 17 april 2018
13 Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 1 mei 2018
14 Wijziging Verordening Commissie bezwaarschriften
15 Nota bovenwijkse voorzieningen 2018
16 Benoemen afgevaardigden Regionale Raadscommissie Noordkop
17 Eerste wijziging verordening op de rekenkamercommissie Hollands Kroon 2013
18 Eerste wijziging verordening werkgeverscommissie griffier Hollands Kroon
19 Sluiting

 

 

advertentie