Agenda gemeenteraad 17 april

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 17 april om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna.

Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link.

 1. Opening
 2. Mededelingen voorzitter
 3. Vaststellen agenda
 4. Inspreken burgers
 5. Burgerinitiatief Stichting Dorpshuis Slootdorp
 6. Vaststellen agenda
 7. Loting volgnummer in verband met hoofdelijke stemming
 8. Vaststellen lijst ingekomen stukken
 9. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 27 maart 2018
 10. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering 29 maart 2018
 11. Oprichting coöperatie GGD
 12. Bestemmingsplan Leekerweg 6 en 23 Barsingerhorn
 13. Bestemmingsplan Middenweg 3 Anna Paulowna
 14. Bestemmingsplan Middenweg 15a Anna Paulowna
 15. Personele invulling commissies en voorzitterschappen van de raad
 16. Sluiting

 

advertentie