Agenda buitengewone raadsvergadering

advertentie

ANNA PAULOWNA – Op 1mei om 20:00 uur vergadert de gemeenteraad in MFA De Ontmoeting, De Verwachting 1 in Anna Paulowna. Tijdens deze buitengewone raadsvergadering wordt het coalitie-akkoord besproken, en de nieuwe wethouders benoemd en beëdigd.

Hieronder de agenda van deze vergadering. De volledige agenda met alle raadsstukken kunt u vinden via deze link.

1 Opening
2 Mededelingen voorzitter
3 Vaststellen agenda
4 Inspreken burgers
5 Verslag van de coalitievorming
6 Bespreken coalitieakkoord
7 Benoeming en beëdiging wethouders
8 Benoeming en beëdiging daarvoor in aanmerking komende nieuwe raadsleden
9 Personele invulling commissies en voorzitterschappen van de raad (schriftelijke stemmingen)
10 Sluiting

advertentie