Advies van groot belang voor NL-visserij en voor EU-onderhandelingen

advertentie

REGIO – “Het onafhankelijke advies van de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee (ICES) laat zien dat pulskorvisserij minder schade aan natuur en milieu brengt dan boomkor. Dat toont opnieuw de duurzaamheid van de pulsmethode aan”, zegt Peter van Dalen. “Met dit advies ben ik zeer content.

Het advies moet wat mij betreft een hoofdrol gaan spelen in de nu lopende onderhandelingen over de Verordening Technische Maatregelen, waar de maatregelen voor pulsvisserij ook deel van uitmaken. Ik ben als schaduw-rapporteur direct betrokken bij deze zogenoemde Triloog. Ik hoop dat ICES er snel voor zorgt, dat alle onderhandelaars bij die Triloog het rapport nog deze week krijgen. En het kan zeker geen kwaad een kopie te sturen aan president Macron en alle Franse Europarlementariërs”, aldus Van Dalen.

ICES (International Council for the Exploration of the Sea) heeft helder aangetoond, dat de pulskor duidelijk geringere effecten heeft bij het gebruik dan de boomkor. Nederland vroeg om advies en onderzoek van ICES over de vergelijking van de ecologische en milieu-effecten van de pulskor en de traditionele boomkor met wekkertuigen bij exploitatie van de Noordzeetong.

ICES heeft dat advies op woensdag 30 mei uitgebracht. Van Dalen: “En daaruit blijkt dat de ecologische en milieu-effecten minder zijn bij pulskor dan bij gebruik van traditionele boomkor. Pulskor veroorzaakt minder letsel aan vissen die veroorzaakt wordt door het tuig.” Ook veroorzaakt de pulskor minder bodemberoering, en zijn de bijwerkingen van herhaalde blootstelling aan het pulstuig voor een reeks van onderzochte vissen gering.

Peter van Dalen: “Het advies van ICES vermeldt dat zowel puls- als boomkorvisserij passen binnen een duurzame exploitatie van de platvisbestanden in de Noordzee. En dat is voor elke visser en veel vormen van visserij goed nieuws. Maar zonneklaar is, dat van deze methoden de puls ecologisch en economisch gezien duidelijk beter is”

Foto: www.visserijnieuws.nl

advertentie