ACM geeft toestemming voor aansluiten Windpark Wieringermeer

advertentie

Foto: pixabay

HOLLANDS KROON – De Autoriteit Consument & Markt (ACM) geeft TenneT toestemming voor het aansluiten van het Windpark Wieringermeer in Noord-Holland op zijn net. De bedoeling is dat dit park op den duur 370.000 huishoudens van duurzame stroom voorziet.

In de kop van de provincie Noord-Holland zijn plannen voor grootschalige windenergie-opwekking in de Wieringermeer. Verschillende windmolenparken zullen worden aangesloten op een nieuw 20 kV-station van Liander. Om de aansluiting mogelijk te maken moet TenneT een nieuw 150 kV-station aanleggen in Middenmeer.

De ACM verleent TenneT een tijdelijke ontheffing van de regels, waardoor TenneT maar één verbinding hoeft te hebben naar een hoogspanningsstation in plaats van twee verbindingen voor het geval er een storing is. Dat mag tot aan het moment waarop TenneT de tweede verbinding gereed heeft. Mocht er voor die tijd een storing zijn, dan is de afspraak dat de aangesloten windmolens geen stroom mogen leveren. De ACM zorgt er op deze manier voor dat het park sneller in gebruik kan worden genomen. De ACM draagt hiermee bij aan de energietransitie.

Ontwerpbesluit ontheffing Netcode voor station Middenmeer

De Autoriteit Consument & Markt legt het ontwerpbesluit op aanvraag in de zin van artikel 37a van de Elektriciteitswet 1998 van TenneT TSO B.V. Tot ontheffing van de Netcode Elektriciteit ter inzage.

Bij het verkrijgen van de vereiste vergunningen voor het tracé Anna Paulowna – Middenmeer is een vertraging opgetreden. Naar verwachting zal een tweede 150 kV-verbinding bij Middenmeer daardoor op zijn vroegst ongeveer anderhalf jaar later (laatste kwartaal van 2020) in bedrijf worden genomen. In deze situatie, het tijdelijk niet hebben van een tweede 150 kV-verbinding, voldoet TenneT (tijdelijk) niet aan haar verplichting om haar net uit te leggen met toepassing van de enkelvoudige storingsreserve. Een ontheffing is dan ook noodzakelijk om het station eerder in gebruik te kunnen nemen en Liander (en haar aangeslotenen) van transport te kunnen voorzien.

Met dit besluit geeft de ACM TenneT ontheffing van verschillende bepalingen uit de Netcode elektriciteit zodat de windmolenparken zo snel mogelijk kunnen starten met de productie van duurzaam opgewekte windvermogen.

Meer over de ontheffing leest u verder op www.acm.nl

advertentie