Achterstallig onderhoud De Doorbraak

advertentie

Foto: Noordkopnieuws. De Doorbraak in Kreileroord

KREILEROORD – LADA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het uitblijven van toegezegd onderhoud aan het multifunctioneel centrum De Doorbraak in Kreileroord.

Op 9 juni 2018 hebben wij u vragen (PV1828) gesteld over achterstallig onder houd van mfc. De Doorbraak in Kreileroord. Uw antwoord luidde:

De opdracht tot uitvoering is verleend. Het noodzakelijk onderhoud is gedeeltelijk uitgevoerd en deels in voorbereiding.

Van gebruikers van het centrum vernemen wij dat er tot op heden nauwelijks onderhoud is gepleegd. Enkele kleine dingen zijn aangepakt maar volgens de gebruikers niet goed uitgevoerd. Het in zeer slechte staat verkerende buitenschilderwerk is nog niet aangepakt.
We zijn acht maanden verder.

Bent u op de hoogte dat er nauwelijks onderhoud is gepleegd?
Waarom is dit niet gebeurd?
Wanneer wordt het onderhoud wel uitgevoerd?
Bent u op de hoogte van klachten over verkeerd uitgevoerd werk en wat doet u er mee?

advertentie