COLUMN: Achterhoedegevecht in het openbaar vervoer

advertentie

De VVD-fracties van Den Helder, Hollands Kroon en Schagen sturen aan op het integreren van de verschillende vormen van “doelgroepenvervoer” in deze gemeenten, viel er deze week te lezen in het Noord Hollands Dagblad. De verschillende VVD fracties maken het zelfs onderwerp van hun coalitieonderhandelingen.

Laat dit even op u inwerken. Het reguliere openbaar vervoer schiet op dit moment op vele fronten tekort. Leerlingen die gewoon naar school moeten van het platteland naar bijvoorbeeld Schagen, moeten met de regelmaat van de klok een beroep doen op ouders. Ik ben een thuiswerkende vader en spreek uit ervaring. Deze situatie zal volgens Connexxion de komende jaren alleen maar verslechteren.
Ouderen, in de gemeente Hollands Kroon ruim vertegenwoordigd, worden, afgaande op de plaatsing van de bushaltes, al bijna geweerd uit het openbaar vervoer. Als u zover kunt lopen naar de bushalte, dan beschikt u nog over een prima stel benen. Dat moet ook wel, want de kans dat u moet staan is levensgroot.

Mijn buurvrouw heet Nel. Ze is minstens tweeëntachtig en misschien wel ouder. Met grote regelmaat moet ze gebruik maken van mijn computerkennis, om haar “openbaar vervoer” te organiseren.  De buurtbus, seniorenbus, belbus en OV taxi moeten worden gereserveerd om haar naar koersbal, klaverjasavond, bingo of naar de dokter te vervoeren. Ik help haar daar natuurlijk graag bij. Ze is gelukkig nog beter bij de pinken dan mijn inmiddels overleden buurvrouw aan de andere kant. Die stond ’s middags uren bij de bushalte, waar de bus om negen uur ’s ochtends de laatste dienstregeling reed.

Het leerlingenvervoer is nu, na jaren van totale wanorde, in Hollands Kroon weer enigszins tot rust gekomen. De leerlingen en ouders die het betreft, zullen nog weleens gillend wakker worden, als ze worden herinnerd aan de firma Klomp. Het bedrijf dat de aanbesteding won. Op basis van een volstrekt niet economisch verantwoord model. Leerlingen, ouders en medewerkers van dit bedrijf zijn hierdoor jarenlang gedupeerd. Het WMO vervoer wordt uitgevoerd door reguliere taxibedrijven. De ritten worden ingepast in het normale rooster van de chauffeur. Daardoor kan dit vervoer kostenefficiënt worden uitgevoerd. Dit vervoer is dus goed geregeld door particuliere bedrijven. Belbus, seniorenbus  en buurtbus rijden op basis van vrijwilligers of zijn een aanvulling door Connexxion. De situatie is niet ideaal, maar voor dit moment wel stabiel.

Ik zie de bui nu al hangen als hier weer een ronde “kostenbesparende maatregelen” over wordt uitgestort. Meng particuliere bedrijven met vrijwilligers en semi gesubsidieerde bedrijven als Connexxion, en wacht op de klap. Centraal geregeld, dat wel. Het opzetten van deze centrale zal weer ettelijke tienduizenden euro’s kosten. Het resultaat is te voorspellen.
Ik wens met name de leerlingen uit het bijzonder onderwijs sterkte. Het reguliere openbaar vervoer schreeuwt om aandacht, geld en oplossingen. Zou u svp naar die schreeuw willen luisteren. Het zogenaamde “doelgroepenvervoer” is namelijk net hersteld van uw aandacht en besparingsdrift. Laat dat  nou even met rust. Wacht een paar jaar, langer is het niet. Dan heeft de technologie al uw snode plannetjes achterhaald. Als wij dan fluiten, komt ons zelfrijdend vervoer vanzelf opdoemen voor onze voordeur. Zonder centrale, en vooral: zonder uw bemoeienis.

Evert Marsmans
Uw reacties zijn (erg) welkom op evert@demeningvanmarsmans.nl

* een Facebook reactie - reageren doet dhr. marsmans via zijn eigen website, natuurlijk mag u hier ook u commentaar neerzetten echter reageren gaat via demeningvanmarsmans.nl

advertentie