Aanpak stikstoffen gevolgen voor dijkversterking Den Oever – Den Helder?

advertentie

Foto: Noordkopnieuws.

NOORDKOP – PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof (PAS). In dit programma werkt het Rijk en provincies aan minder stikstof, sterkere natuur en economische ontwikkeling.

De Raad van State heeft in een uitspraak beslist dat de uitstoot van stikstof verminderd moet worden. Maar heeft dit ook invloed op de dijkversterkingen in de Noordkop?

De redactie heeft deze vraag neergelegd bij Carmen van der Kort, Senior Communicatieadviseur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

“Het Programma Aanpak Stikstoffen wordt gebruikt bij tal van (bouw)projecten. Overal waar gewerkt wordt, komt stikstof vrij. Denk hierbij aan de transportbewegingen, machines etc. Dit geldt ook voor dijkversterkingsprojecten. Het gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat nog niet vergunde projecten mogelijk vertraging kunnen oplopen omdat aanvullende procedures moeten worden doorlopen.
Met de uitspraak van de Raad van State vervalt namelijk de mogelijkheid om een project uit te voeren en later de stikstofuitstoot te compenseren. Vanaf nu moeten projecten direct een stikstofcompensatie hebben, voorafgaand dus aan het vergunningen traject. Projecten die reeds een onherroepelijke vergunning hebben, zijn vrijgesteld van de uitspraak van de RvS.

HHNK (Hoogheemraadschap Hollands Noorder Kwartier) inventariseert op dit moment welke dijkversterkingsprojecten geraakt kunnen worden door de uitspraak van de Raad van State. Dit betreft dan projecten die nog in procedure zijn en nog niet onherroepelijk vergund moeten worden.

Voor wat betreft HWBP ( Hoogwaterbeschermingsprogramma): alle dijkversterkingsprojecten in de Noordkop en op Texel zijn onherroepelijk dus komen niet in gevaar. Er zitten op dit moment wel projecten in de verkenningsfase, waaronder Den Oever-Den Helder (DO-DH). Grote kans dat de uitspraak van de Raad van State daarvoor gevolgen heeft. Welke gevolgen dat zijn, inventariseren we nu. Er is nog tijd genoeg om eventuele gevolgen in te passen. Het project bevindt zich nu in de verkenningsfase, tijdens de planfase zal dit meegenomen moeten worden”.

Voor meer informatie over PAS Klik hier.

advertentie