Aannemer Broers of gemeente de fout in bij afgraven archeologische bodem op Wieringen?

advertentie

WESTERLAND – Aan de Westerlanderweg 76 stond een oude boerderij die inmiddels is gesloopt om plaats te maken voor een riante villa. Als voorbereiding op de bouw is door aannemer Broers uit Breezand een diep gat gegraven, op sommige plaatsen ongeveer 2 meter diep, waar inmiddels met de bouw van een fundering is begonnen.

Maar mag een aannemer zomaar gaan graven op een plek die is aangemerkt als archeologisch belangrijk? Heeft de gemeente daar toestemming voor gegeven? Zoals het er nu naar uitziet is de aannemer buiten zijn boekje gegaan.

De plek, niet ver van het Sint-Nicolaas kerkje, is al eeuwenlang bewoond en heeft een geschiedenis. Volgens de Erfgoedwet mag er niet zonder meer gegraven worden, maar moet eerst archeologisch onderzoek plaatsvinden. En dat is niet gebeurd. Grondlagen met indicaties van eeuwenlange bewoning zijn vernietigd. Waarschijnlijk is de Erfgoedwet op grove wijze overtreden en is er zelfs sprake van een economisch delict.

Geheel Wieringen heeft de status van ‘aardkundig monument’. In heel Europa staat Wieringen bekend als Vikingeneiland. Het is een archeologisch ‘vijfsterrengebied’. De bestuurders van Hollands Kroon zijn zich er helaas niet van bewust dat ons grondgebied veel cultureel erfgoed bezit. In de strategische visie van Hollands Kroon wordt dat bevestigd. Er staat te lezen: “Het opleggen van extra regels voor cultuurhistorie zorgt alleen maar voor kostenverhogingen, beperkingen en vertragingen. Het opleggen van aanvullende archeologische regels op percelen in ruimtelijke plannen zorgt voor beperkingen (zoals: langere doorlooptijden of onderzoekslasten). Wij kiezen er bewust voor archeologie een stap terug te laten doen”. Ja, als een gemeentebestuur zo spreekt over cultuurgeschiedenis, is het logisch dat er archeologische schatten onherstelbaar worden vernietigd.

De Archeologische Werkgemeenschap Nederland vraagt de gemeenteraad het beleid van de gemeente af te keuren en te komen tot een verantwoorde erfgoedzorg. In een schrijven aan de raad kwalificeert zij de graafwerkzaamheden aan de Westerlanderweg als ‘moedwillige beschadiging van een archeologische vindplaats’ en deze ‘bittere’ situatie als de ‘treurige voortzetting van een beleid dat al jaren op Wieringen en in Hollands Kroon heerst’.

De gemeente Hollands Kroon gaat met ons erfgoed nogal naïef en nonchalant om. Kort geleden is bijvoorbeeld ook een eeuwenoud gemeenschapsgebouw afgestoten. Een gebouw dat vanaf de 17e eeuw het trotse bezit van Barsingerhorners is geweest, is nu geprivatiseerd. Toch heeft het nog steeds de status van beschermd monument zoals bedoeld in de Erfgoedwet.

De boekhouders van Hollands Kroon lijken zich het maatschappelijke belang van erfgoed niet te realiseren en slechts te denken in keiharde euro’s. Generaties lang hebben ingezetenen van Barsingerhorn bijgedragen aan de totstandkoming en instandhouding van dit gemeenschapsgebouw. Privatisering van zo’n historisch gebouw mag eigenlijk niet aan de orde zijn. Afgraving van waardevolle aardkundige objecten ook niet…

advertentie