Kroonjaar voor KVG Wieringermeer

advertentie

MIDDENMEER – Tijdens de jaarvergadering op woensdag 13 februari in de Meerbaak te Middenmeer, staat het Katholiek Vrouwengilde Wieringermeer feestelijk stil bij haar 70 jarig bestaan. Na een voorzichtige start eind jaren 30, begon het Gilde officieel na de oorlogsjaren in 1948.

Medeoprichter en geestelijk adviseur was Pastoor Langedijk. Het gilde, een landelijke organisatie met overal plaatselijke afdelingen, stond onder toezicht van het Bisdom. Zo ging dat in een tijd van praktiserend geloof en verzuiling.

Veel is er veranderd in de loop der jaren. Het landelijk bestuur van het KVG is in 2005 opgeheven
en een jaar later ook het Provinciaal bestuur. Het was onmogelijk geworden mensen te vinden om bestuurlijke taken te vervullen. Plaatselijke verenigingen hadden de keus zelfstandig door te gaan of ook te stoppen. Het KVG Wieringermeer koos ervoor haar activiteiten voort te zetten. Er is nog altijd een enthousiast bestuur en de leden komen graag naar de bijeenkomsten die vaak niet alleen erg interessant, maar vooral ook gezellig zijn.

Het ledental heeft wel te maken met schommelingen. In de jaren 70 stond de teller op grote hoogte met 190 aangesloten dames. Nu zijn er rond de 80 leden, nog altijd een respectabel aantal. De samenwerking met beide andere vrouwenverenigingen: Passage en Vrouwen van Nu, breidt zich steeds meer uit. Waren er eerst alleen gezamenlijke cursussen en workshops, sinds enkele jaren is er naast een gezamenlijke avond ook een Nieuwjaarskoffieochtend met elkaar. De drie besturen overleggen regelmatig en dat resulteerde zelfs in een actie tegen de digitalisering van onze maatschappij en de gemeente in het bijzonder. Een mobiel loket is momenteel het vangnet geworden voor de vele ouderen die zich op de computer niet of beperkt kunnen redden.

Om het 7de kroonjaar extra luister bij te zetten, wordt aan de leden gevraagd deze avond te verschijnen met een feestelijk hoofddeksel; het zal net als op Prinsjesdag de feestvreugde zeker verhogen. De avond in de Meerbaak aan de Prof. ter Veenweg te Middenmeer begint woensdag 13 februari om 19.30 uur.

Het bestuur neemt deze keer de consumpties voor haar rekening, maar wijst wel op de traditionele kaartverkoop van Annie Slippens. Zij laat een groot deel van de opbrengst van haar zelfgemaakte kaarten à € 2,- terugvloeien in de clubkas.

advertentie