5 miljoen voor 53 rijksmonumenten in Noord-Holland

advertentie

HAARLEM- De provincie Noord-Holland heeft 5 miljoen euro subsidie verdeeld voor de restauratie van 53 rijksmonumenten. Het geld is onder andere toegekend aan 28 kerken en 9 molens.

Éen van de negen molens die subsidie krijgen, is molen De Onderneming in Hippolytushoef. De molen krijgt van de provincie € 11500,- subsidie. Ook molens in ’t Zand en Hoogwoud krijgen subsidie. In onze regio krijgen verder het voormalig weeshuis in Medemblik, het Logementsgebouw in Huisduinen en de Nederlands Hervormde kerk in Den Helder subsidie van de provincie.
Gedeputeerde Cultuur, Jack van der Hoek, heeft de 53 subsidiebeschikkingen persoonlijk overhandigd aan de eigenaren. 

Grote behoefte aan geld voor restauraties                                                                                 
Er is een grote behoefte aan financiële bijdragen voor restauratieprojecten. Dat blijkt uit de vele subsidieaanvragen die de provincie de afgelopen jaren heeft gehonoreerd. De subsidie is bedoeld voor de categorie rijksmonumenten zonder woonfunctie zoals kerken, molens en industrieel erfgoed. Deze categorie beslaat ongeveer 30% van de 14.000 rijksmonumenten in Noord-Holland. Ook organisaties die zich bezighouden met monumentenzorg konden subsidie aanvragen. De provincie heeft hiervoor gekozen omdat deze organisaties projecten oppakken waarbij reguliere restauratie en herbestemming en beheer gecombineerd worden.

Rijksmonumenten van betekenis                                                                                                                                                       
De provincie vindt het belangrijk dat rijksmonumenten behouden blijven en toegankelijk zijn voor het publiek. De restauratie- en herbestemmingen dragen bij aan een gunstig vestigingsklimaat in de provincie en ze zijn belangrijk voor de werkgelegenheid in de restauratiemarkt.

advertentie