Samenwerking voor het klimaat

6 juli 2017

REGIO – De vier Noordkopgemeenten, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en drinkwaterbedrijf PWN ondertekenden 5 juli 2017 gezamenlijk de Intentieverklaring Ruimtelijke Lees meer..

1 2 3 4 17